کلید واژه کانونی

خیلی از ماها در انتخاب بهترین کلید واژه یا کلمه ی کلیدی برای سئو کردن دچار مسائلی هستیم ، انتخاب یک کلید واژه درست و اصولی برای سایت یکی از مواردی است که از بصورت اصولی انجام شود ، کاربران زیادی را به سمت سایت ما هدایت خواهند کرد.

بزرگترین اشتباه رایج در انتخاب کلمه کلیدی چیست؟

بسیاری از ماها در انتخاب کلمه ی کلیدی فراموش میکنیم که سایت ، کلمات و مقالات برای کاربر قرار است نوشته شود و برای کاربر است . بجای دیدن از جایگاه کاربر ، بی رحمانه از دید خودمان تمام تصمیمات را میگیریم و ناراحت از اینکه چرا هرگز به نتیجه ای نمیرسیم.

مهمترین نکته در انتخاب کلمه ی کلیدی قرار دادن خود به جای کسی است که قرار است به سایت ما مراجعه کند.

خب بپردازیم که چه اصولی باید برای انتخاب کلمه ی کلیدی باید رعایت شود.

پرسش و پاسخ بجای ابزار بازی

یکی از راه هایی که بهترین و غنی ترین نتایج را برای ما به بار می اورد ، پرسیدن از افراد که چه کلماتی را در گوگل سرچ میکنند ، نیازی به هیچ امار و ارقامی نیست ، اگر از چندین نفر سوال بپرسیم که فرض مثال برای پیدا کردن یک مقاله خوب در رابطه با دیجیتال مارکتینگ چه کلمه ای را در گوگل سرچ میکنید ، قطعا به بهترین نتایج خواهیم رسید که چه مقاله ای بنوسیم و چه کلید واژه ای را انتخاب کنیم.

ابزار های واقعا کاربردی

یکی از اشتباهات ما این است که درگیر ابزار‌های زیادی میشویم ، برایمان ریز به ریز کارکرد ابزار‌های مختلف مهم است ، ابزار بازی را کنار بگذاریم و از یک ابزار بصورت اصولی و حرفه ای کمک بگیریم.

خب معرفی ابزار‌ها خالی از لطف نیست و کمک بسیار زیادی به ما خواهد کرد.

اولین ابزار سرچ گوگل

اگر وارد سایت google.com شویم ، یک قسمت به نام سرچ در اختیار ما قرار میدهد ، با نوشتن یک کلمه فرض مثال دیجیتال مارکتینگ یک لیست از پیشنهادات به ما نمایش داده میشود ، قطعا کلماتی هستند که سرچ زیادی داشته اند که گوگل به ما پیشنهاد داده است.

سرچ گوگل

خب این نمونه ای از پیشنهادات گوگل در رابطه با کلمه ی دیجیتال مارکتینگ در سرچ اولیه است ، اگر همین کلمه را سرچ کردیم نتایجی برای ما نمایش داده میشود با پیمایش نتایج تا انتهای صفحه با نتایجی مانند زیر مواجه خواهیم شد.

پیشنهادات گوگل در کلمات

این گزینه به ما نشان میدهد که افراد علاوه بر سرچ های اولیه ، سرچهایی با این کلمات نیز دارند.

دومین ابزار keywordtool.io

شاید بسیاری از ماها براساس شکهایی که داشته باشیم بگوییم از خود گوگل ابی گرم نمیشود و سایت keywordtool.io را معرفی میکنیم و در این سایت نیز میتوانیم بصورت رایگان کلماتی فرض مثال دیجیتال مارکتینگ را بنویسیم و به دلیل عدم پشتیبانی این سایت از ایران ، سرچ خود را برروی افغانستان و زبان فارسی افغانستان قراردهیم و سرچ کنیم و نتایج را به شکل زیر ببنیم.

سایت keywordtool.io